post (2)

Akademia Prawa Bankowego

W ramach Akademii Prawa Bankowego zapraszamy studentów do siedzib największych warszawskich kancelarii. Spotkania odbywają się w formie case study, w mniejszych i wyselekcjonowanych grupach, co przekłada się na ich wysoką wartość merytoryczną. Podczas spotkań poruszane są tematy bardziej zaawansowane, wymagające od uczestników większego zaangażowania i wiedzy. Uczestnictwo w każdym spotkaniu potwierdzone jest stosownym certyfikatem.