post (4)

Kongres Prawa Bankowego

Kongres Prawa Bankowego i Technologii Finansowych jest sztandarowym projektem Koła Naukowego Prawa Bankowego, który od lat wpisuje się w kalendarz najważniejszych wydarzeń na biznesowo-prawnej mapie Polski. Zasadniczym celem każdej edycji jest poruszenie najbardziej aktualnych zagadnień oraz omówienie wyzwań, jakie stawiane są przed sektorem finansowym w Polsce i Europie. Ponadto, ideą konferencji jest stworzenie przestrzeni do dyskusji dla środowiska prawniczego, akademickiego i szeroko rozumianego biznesu.

11. Kongres Prawa Bankowego i Technologii Finansowych dotyczył między innymi takich zagadnień jak wykorzystanie chmury obliczeniowej przez instytucje finansowe, rozwój technologii w sektorze bankowym, otwarta bankowość czy też dyrektywa PSD. W wydarzeniu udział wzięli prezesi jednych z największych polskich banków oraz Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego